Particulier

Zorgverzekering

Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd tegen de kosten van medische zorg. Zoals de kosten van de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek. De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor deze basisverzekering. Wat gedekt is door de basisverzekering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. In sommige gevallen moet u een deel van de kosten zelf betalen. Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risio. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Tot dat bedrag komen zorgkosten voor eigen rekening (dat geldt niet voor de kosten van de huisarts, deze vallen buiten het eigen risico). U kunt, vaak tegen een behoorlijke premiekorting, vrijwillig voor een hoger eigen risico kiezen. Elk jaar opnieuw kunt u die keuze maken. Er zijn verschillende soorten zorgverzekeringen: naturapolissen, restitutiepolissen en combinatiepolissen. Naturapolis Bij een naturapolis maakt de verzekeraar afspraken met een aantal zorgverleners. Alleen bij deze zorgverleners krijgt u de volledige vergoeding, zoals die geldt voor uw verzekering. Wanneer u naar een andere arts of een ander ziekenhuis gaat, dan vergoedt de verzekeraar vaak maar 50 toto 80 procent. Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij diezelfde verzekeraar. Restitutiepolis Bij een restitutiepolis mag u altijd zelf kiezen naar welke arts, therapeut of naar welk ziekenhuis u gaat. Dit heeft geen invloed op de vergoeding. U moet bij een restitutiepolis wel soms eerst de rekening van de zorgverlener zelf betalen. U krijgt dan achteraf het geld terug van de zorgverzekeraar. Combinatie van natura- en restitutiepolis Naast restitutie- en naturapolissen bieden sommige zorgverzekeraars ook combinatiepolissen aan. Bij deze zorgverzekeringen mag u voor sommige zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie, zelf de zorgverlener kiezen. Maar voor andere zorgsoorten werkt de verzekeraar met gecontracteerde zorg, bijvoorbeeld voor bepaalde operaties. Er zijn maar weinig maatschappijen die échte restitutiepolissen aanbieden. Wij zijn van mening, dat vrije keuze erg belangrijk is, als u medische hulp nodig heeft. Daarom adviseren wij bij voorkeur verzekeringen van De Amersfoortse, ONVZ en Stad Holland.

Inboedelverzekering

Met de inboedelverzekering verzekert u al uw spullen die bij u in huis staan tegen de gevolgen van schade door bijvoorbeeld inbraak, brand of storm. De waarde van uw inboedel stellen wij samen met u vast aan de hand van een inventarisatieformulier. U kunt daarbij keuzes maken tussen verschillende dekkingen. Ook kunt u ervoor kiezen bepaalde uitbreidingen te kiezen, zoals voor uw lijfsieraden, mobiele elektronica of voor uw belang als huurder of appartementseigenaar naast een opstalverzekering van een Vereniging Van Eigenaren (VVE). Afhaneklijk van uw keuzes doen wij u een voorstel voor één van de vele maatschappijen die wij u kunnen aanbiedem. Omdat uw situatie kan veranderen, vragn wij u met regelmaat met ons te controleren of uw verzekering nog bij u past. Op die manier weten u en wij, dat u goed verzekerd bent en blijft. Overigens is het altijd aan te raden de aankoopbonnen van uw spullen te bewaren zolang uw spullen voor u waarde hebben. Hiermee is het veel makkelijker om in het geval van een onverhoopte schade de juiste vergoeding te claimen. Vanzelfsprekend zal uw verzekeringsmaatschappij altijd met u mee willen denken en kunt u soms ook volstaan met het annemelijk maken van uw schade, maar als u helemaal niets kunt aantonen, kan een maatschappij de schade helemaal niet vaststellen. Wanneer een ander schade aan uw spullen veroorzaakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering (AV) van die ander vaak alleen maar schade vergoeden als u de omvang van uw schade kunt bewijzen. Daarom is het ons dringende advies om bonnetjes te bewaren. Inboedelwaardemeter koopwoning Inboedelwaardemeter huurwoning