Maandlastenbeschermer

Als u in loondienst bent en langer ziek bent dan een paar weken, dan krijgt u te maken met verschillende sociale en particuliere verzekeringen. Uw werkgever betaalt de eerste twee jaar (een gedeelte van) uw loon door. Daarna krijgt u te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Doordat u niet kunt werken, gaat u er meestal in inkomen op achteruit. Belangrijk is, dat u u w maandlasten, zoals de hypotheek, kunt blijven betalen. Er zijn verzekeringen die dit voor u regelen. Of een dergelijke verzekering voor u van belang is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.