Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt of spullen van een ander beschadigt én als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. De verzekering geldt ook voor uw gezinsleden en huisideren. De verzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Een schadeclaim kan hoog oplopen. Zeker als iemand anders gewond raakt en u aansprakelijk bent.

De premie is afhankelijk van uw gezinssituatie, de hoogte van het gekozen verzekerde bedrag en een eventueel gekozen eigen risico.