Autoverzekering

Elke autobezitter moet minimaal een WA-verzekering hebben. Hiermee is het wettelijke aansprakelijkheidsrisico afgedekt en wordt een tegenpartij schadeloos gesteld. Het kan daarbij gaan om materiële schade, maar ook om letselschade en gevolgschade (bijvoorbeeld autohuur, gederfde inkomsten).

Schade aan uw eigen auto is op twee manieren te verzekeren:

Beperkt cascoverzekering
Deze verzekering vergoedt alleen de schade aan uw auto als die is ontstaan door een gebeurtenis die in de polis staat, zoals:
  • brand
  • blikseminslag
  • hagelschade
  • diefstal
  • storm
  • botsing met loslopende dieren en wild
  • ruitbreuk
Volledig cascoverzekering
Deze verzekering biedt dezelfde dekking als beperkt casco. Maar u bent daarnaast ook verzekerd als het uw eigen schuld is of voor schade aan uw auto door 'enig ander van buiten komend onheil.' De meest voorkomende schades die wel onder de volledig cascoverzekering vallen, maar niet onder de beperkt cascoverzekering, zijn vandalismeschade en aanrijdingsschade aan uw eigen auto.

Aanvullende verzekeringen zijn een schadeverzekering voor inzittenden en een verhaalsrechtsbijstand.