Zorgverzekering

Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd tegen de kosten van medische zorg. Zoals de kosten van de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek. De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor deze basisverzekering.

Wat gedekt is door de basisverzekering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. In sommige gevallen moet u een deel van de kosten zelf betalen. Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risio. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Tot dat bedrag komen zorgkosten voor eigen rekening (dat geldt niet voor de kosten van de huisarts, deze vallen buiten het eigen risico). U kunt, vaak tegen een behoorlijke premiekorting, vrijwillig voor een hoger eigen risico kiezen. Elk jaar opnieuw kunt u die keuze maken.

Er zijn verschillende soorten zorgverzekeringen: naturapolissen, restitutiepolissen en combinatiepolissen.

Naturapolis
Bij een naturapolis maakt de verzekeraar afspraken met een aantal zorgverleners. Alleen bij deze zorgverleners krijgt u de volledige vergoeding, zoals die geldt voor uw verzekering. Wanneer u naar een andere arts of een ander ziekenhuis gaat, dan vergoedt de verzekeraar vaak maar 50 toto 80 procent. Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij diezelfde verzekeraar.

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis mag u altijd zelf kiezen naar welke arts, therapeut of naar welk ziekenhuis u gaat. Dit heeft geen invloed op de vergoeding. U moet bij een restitutiepolis wel soms eerst de rekening van de zorgverlener zelf betalen. U krijgt dan achteraf het geld terug van de zorgverzekeraar.

Combinatie van natura- en restitutiepolis
Naast restitutie- en naturapolissen bieden sommige zorgverzekeraars ook combinatiepolissen aan. Bij deze zorgverzekeringen mag u voor sommige zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie, zelf de zorgverlener kiezen. Maar voor andere zorgsoorten werkt de verzekeraar met gecontracteerde zorg, bijvoorbeeld voor bepaalde operaties.

Er zijn maar weinig maatschappijen die échte restitutiepolissen aanbieden. Wij zijn van mening, dat vrije keuze erg belangrijk is, als u medische hulp nodig heeft. Daarom adviseren wij bij voorkeur verzekeringen van De Amersfoortse, ONVZ en Stad Holland.