Verzuimverzekering

Deze verzekering dekt de loondoorbetaling van zieke werknemers gedrurende het eerste en tweede jaar van hun arbeidsongeschiktheid.