Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt dekking als u behoefte heeft aan juridische bijstand, bijvoorbeeld bij een geschil over een aangeschafte machine of een geleverde dienst, een huurconflict, een arbeidsgeschil of een incassogeschil.