Milieuschadeverzekering

Deze verzekering dekt de saneringskosten van bodem of (grond)water die rechtstreeks het gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een verzekerde oorzaak. Uw eigen terrein kan verzekerd worden, maar ook het terrein van derden als u op locatie werkt.