Machinebreukverzekering

Deze verzekering vergoedt schade aan allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines door zogenoemde 'van buiten komende oorzaken' en eventueel zelfs voor het eigen gebrek van de machine, indien daardoor materiële schade aan de machines ontstaat. Deze verzekering wordt normaal gesproken afgesloten naast een brandverzekering waardoor in het algemeen de risico's van brand, blikseminslag, ontploffing en vliegtuigschade uitgesloten zijn.