Geld- en fraudeverzekering

Deze verzekering dekt het verlies of de diefstal van geld en geldswaardige papieren. Ook schade als gevolg van fraude kan worden meeverzekerd.