CAR-verzekering

Deze verzekering dekt schade welke wordt veroorzaakt door bouw- en verbouwwerkzaamheden. Dit risico wordt namelijk niet door de 'gewone' opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering gedekt. De verzekering is bedoeld voor opdrachtgevers en aannemers van allerlei verschillende bouwprojecten. Bij ieder bouwproject kan er iets misgaan waardoor schade ontstaat. Dit kan schade aan het werk zelf zijn, schade aan eigendommen van derden of aan uw eigen eigendommen.