Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan derden veroorzaakt door het bedrijf of medewerkers van het bedrijf. Ook schade als gevolg van een door u geleverd product kan gedekt zijn onder deze verzekering. Met deze verzekering bent u ook verzekerd voor aansprakelijkheid als werkgever ten opzichte van uw werknemers. Voor schade die uw werknemers in het verkeer lijden is een aparte verzekering mogelijk: de Wegam-/Wegas-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen).